Verkoop gestart. Schrijf u nu in!

Verkoop gestart. Schrijf u nu in!

Op 2 juli heeft de succesvolle  start verkoop plaatsgevonden. Vanaf nu is het dan ook mogelijk om u in te schrijven voor een appartement in project De Hofstede. Hoe gaat het in zijn werk? U leest het hier onder!

INFORMATIE VERKOOPPROCEDURE

Digitaal inschrijven via de website Vanaf woensdag 3 juli treft u een digitaal inschrijfformulier aan op de website www.hofstede-leusden.nl U kunt u middels dit formulier tot en met maandag 8 juli - 23:59 uur inschrijven op uw favoriete woning(en). Geef de woning van uw grootste voorkeur aan als eerste voorkeur. We verzoeken u per huishouden één inschrijfformulier in te vullen, meerdere inschrijvingen worden niet in behandeling genomen. Het kan zomaar gebeuren dat zich straks meer belangstellenden melden dan dat er woningen te koop zijn. Hoe worden de woningen dan toegewezen? Hieronder de te volgen procedure.

Op maandag 8 juli om 23:59 uur sluit de inschrijfperiode. Vervolgens vindt zo snel mogelijk de toewijzing van de woningen plaats. We proberen zoveel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen. Kandidaten die hebben aangetoond dat financiering van de woning van hun voorkeur mogelijk is hebben voorrang. Zie hiervoor het formulier financiële check op de downloadpagina van de website. Is er één kandidaat voor een woning, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen.

Als er voor een bepaalde woning meerdere kandidaten hun voorkeur hebben aangegeven, wordt de beste kandidaat geselecteerd. Hierbij worden de volgende criteria gehanteerd:

  1. Volledig ingevulde formulieren;
  2. Financieel haalbaar d.m.v. uploaden formulier financiële check bij inschrijving;
  3. Zoveel mogelijk toewijzen op eerste voorkeuren;
  4. Moment van melden belangstelling via website, makelaar of projectontwikkelaar.

Wij streven op deze manier naar een optimale bezetting van alle woningen. Immers, hoe sneller de woningen allemaal verkocht zijn, hoe eerder we kunnen starten met de bouw van De hofstede.

Ná de toewijzing Als u een woning toegewezen heeft gekregen, neemt Herbrink Makelaars op woensdag 10 juli telefonisch contact met u op voor het inplannen van een verkoopgesprek. Indien de makelaar u niet kan bereiken dan verzoekt de makelaar u binnen 24 uur contract met hem op te nemen. Indien u binnen 24 uur geen contact op neemt benadert de makelaar een volgende kandidaat.

De verkoopgesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats, tussen 10 juli en 19 juli 2019. Tijdens het verkoopgesprek kunt u besluiten een optie te nemen op de woning. Een optie wordt verstrekt voor circa 1 week. U heeft dan de tijd om te beslissen of u gaat kopen. Als u afziet van de aankoop volgt een afspraak met een reserve-kandidaat voor het desbetreffende woning.

Heeft u géén woning toegewezen gekregen? Dan krijgt u daarvan per email bericht. Als iemand afziet van de koop, en u bent de eerste reserve-kandidaat, dan wordt er meteen contact met u opgenomen. Wij geven geen informatie over hoeveel reservekandidaten er zijn en op welke plek je op de reservelijst staat.

Wie verkoopt de woningen straks? Herbrink Makelaars is aangewezen als projectmakelaar en voert de verkoopgesprekken. Heeft u vragen over de woningen, dan kunt u met Herbrink makelaars contact opnemen. Voor vragen over de financiering van een woning en het uitvoeren van een financiële check kunt u met Van den Broek contact opnemen.